ESMH

Emotionell spegling med häst

De senaste åren har vi kommit i kontakt med fantastiska Kia Hildén som introducerat oss för ESMH – Emotionell spegling med häst.

ESMH är ett hästunderstött socialt arbete som bygger på upplevelsebaserad inlärning som kan vara en bra hjälp för barn och ungdomar med självdestruktiva beteenden, i kombination med identitets-och relationsproblematik.

Under lägren gör vi ett studiebesök hos Kia där hon berättar om sitt arbete och ger deltagarna möjlighet att få prova på. 

Magiska upplevelser

”För första gången i mitt liv kände jag mig lyssnad på.”

Hon ser på mig med stora ögon. ”Det var den häftigaste upplevelsen jag varit med om!” 

Bilden är från en workshop där deltagarna fick prova på att styra hästen Be True med sin egen energi. De fick ökad medvetenheten om deras eget kroppsspråk, tankar och känslor och hur de påverkar deras beteende.

En helt amazing workshop som alltid!