ESMH

Emotionell spegling med häst

Vi samarbetar med Kia Hildén som arbetar med ESMH – Emotionell spegling med häst.

ESMH handlar inte om att rida. Det är en upplevelse baserad inlärning som hjälper till att lära in nya sunda beteendemönster. Målet med ESMH är bland annat att

– bygga upp sin självkänsla och lära sig självkännedom

– medvetet kunna sätta gränser

– träna sin känsla för empati och förståelse för andra genom att lära känna sig själv.

ESMH är ett hästunderstött socialt arbete som kan vara en bra hjälp för barn och ungdomar med självdestruktiva beteenden, i kombination med identitets-och relationsproblematik.

Under lägren besöker vi Kia där hon berättar om sitt arbete och ger deltagarna möjlighet att få prova på. 

Magiska upplevelser

”För första gången i mitt liv kände jag mig lyssnad på.”

Hon ser på mig med stora ögon. ”Det var den häftigaste upplevelsen jag varit med om!” 

Bilden är från en workshop där deltagarna fick prova på att styra hästen Be True med sin egen energi. De fick ökad medvetenheten om deras eget kroppsspråk, tankar och känslor och hur de påverkar deras beteende.

En helt amazing workshop som alltid!