Reducerad avgift

Alla kan vara med!

Women United vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att vara med på våra aktiviteter. Därför söker vi ständigt fondmedel för att kunna reducera avgifter. Hur mycket medel vi får för att reducera kostnader kan variera från år till år. Vår målsättning är att alla som vill och kan ska ha en chans att åka med! 

Om du vill söka reducerad avgift fyller du i en ansökan. Vi svarar löpande så fort vi kan.