Tack till alla er
som gjorde det möjligt att genomföra
Women United Summer Camp 2021

Tillsammans lyser vi starkare!

Gålöstiftelsen, Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse, Åke Wibergs Stiftelse, Oscar Hirschs minne, Kronprinsessan Margaretas minnesfond, Frimurare Barnhuset Stockholm, Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden, Göran Lagervalls stiftelse och alla våra medlemmar!