Tack till alla er
som gjorde det möjligt att genomföra
Women United Summer Camp 2022

Tillsammans lyser vi starkare!

Gålöstiftelsen, Idéer för livet, Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse, Åke Wibergs Stiftelse, Kronprinsessan Margaretas minnesfond, Frimurare Barnhuset Stockholm, Göran Lagervalls stiftelse, Oscar oh Maria Ekmans Donationsfond, Karin och Ernst August Bångs Minne, Stiftelsen Konung Oscar II:s och drottning Sofias Guldbröllopsminne, Åhlén-stiftelsen och alla våra medlemmar!