Certifierad på avancerad nivå i kommunikation och förändringsarbete (Metakommunikation), MetaNoova

Fritidsledarutbildning, Tollare Folkhögskola

Motivational Interviewing (MI) Grundutbildning, Coaching & Motivation Scandinavia AB

Internationellt certifierad Hatha Yoga Lärare 

Första hjälpen till Psykisk Hälsa – Ungdom, NASP Karolinska Institutet (Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention)

BM Sundin

Min intention är att skapa  balans i kropp och mind. 

För mig är det viktigt att hitta balansen både mentalt och fysiskt i vår vardag. Att vara nyfiken och våga prova på nytt är en viktig drivkraft hos mig. Att våga tro på sig själv, sina egna unika förutsättningar och möjligheter är något jag vill inspirera till.

Jag har alltid haft en passion för att möta och arbeta med människor utifrån ett hälsoperspektiv. Under hela mitt yrkesliv har jag haft ett extra fokus på just kvinnor och hälsa. Hälsa är ett brett begrepp och handlar för mig om att utvecklas, hitta sin inre kraft och balans. Jag har själv tränat allt från fotboll, kampsport, ridning och idag är jag utbildad Hatha Yoga teacher. Nyfikenheten och glädjen har varit mina drivkrafter. Det är viktigt för mig att ständigt fortsätta jobba med min egen personliga utveckling i livet. Jag är glad, stolt och tacksam för de erfarenheter livet gett mig och att jag idag har förmånen att leda, guida och utveckla även andra människor samt dela med mig av min kunskap. Jag försöker alltid vara närvarande och lyssna in livet.