Reducerad avgift

Alla kan vara med!

Tycker du också att många fritidsaktiviteter är för dyra? Enligt en rapport från Myndigheten för unga och civilsamhällesfrågor (MUCF), finns det en tydlig koppling mellan ungas fritid och psykisk hälsa. Unga som är aktiva på fritiden har en högre självskattad hälsa än de som är inaktiva. Av de som avstår från fritidsaktiviteter säger fyra av tio att aktiviteten kostar för mycket pengar.

Women United vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att vara med på våra aktiviteter. Därför söker vi ständigt fondmedel för att kunna reducera avgifter. Hur mycket medel vi får för att reducera kostnader kan variera från år till år.

Vår målsättning är att alla som vill och kan ska ha en chans att åka med! 

Om du vill söka reducerad avgift fyller du i en ansökan. Vi svarar löpande så fort vi kan.