Weekend leadership camp hösten 2021

Vill du utveckla ditt personliga ledarskap och stärka dig själv? 

För dig mellan 16-20 år.

Inspireras och upplev glädje under en helg tillsammans med oss. Utveckla ditt ledarskap och skapa bra samarbete i gruppen. Få verktyg för att hantera stress och konflikter bättre. Målet är att du själv ska få ökad medvetenhet om din egen kommunikation och värdegrund samt kunna skapa tillstånd för både individer och grupper där alla kan växa utifrån egna förutsättningar och möjligheter.

Vi bor på Odenslunds kursgård på den Sörmländska landsbygden. Omgivningarna är tysta och lugna långt ifrån stadens brus.

Avfärd fredag eftermiddag och åter söndag kväll.

Kostnaden för lägret är kraftigt reducerad då vi erhållit fondmedel från stiftelser som valt att stödja denna verksamhet riktad till unga tjejer. Den exakta kostnaden presenteras efter årsskiftet. Det finns möjlighet att få ytterligare reducerad avgift för dem som har svårt att bära hela kostnaden. 

Kontakta info@womenunited.se för mer information och ansökningsblankett för reducerad avgift.
Du gör först en intresseanmälan här och får sedan återkoppling om du fått en plats. Du behöver sedan tacka ja till platsen, innan den går vidare till nästa på väntelistan.