Coaching

Ge dig själv  möjlighet att utvecklas till din fulla potential

Har du behov av ökad självkännedom, stärka självkänslan och självförtroendet? Önskar du ökad motivation och livslust? Behöver du stöd i att hantera stress? Vill du bryta gamla beteendemönster? Behöver du stöd i konflikthantering? Vill du få till en förändring, men får inte till det?

Vi erbjuder både individuell och gruppcoaching efter dina behov och önskemål. Coachingen kan ske både genom samtal och praktiska övningar. 

Kontakta oss för mer information.