Tack till alla er
som gjorde det möjligt att genomföra
Women United Summer Camp 2023

Tillsammans lyser vi starkare!

Gålöstiftelsen, Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse, Åke Wibergs Stiftelse, Kronprinsessan Margaretas minnesfond, Frimurare Barnhuset Stockholm, Göran Lagervalls stiftelse, Karin och Ernst August Bångs Minne, Stiftelsen Konung Oscar II:s och drottning Sofias Guldbröllopsminne, Åhlén-stiftelsen, Oscar Hirschs Minne, Lindhés advokatbyrå, Makarna Malmqvists minne och alla våra medlemmar!